Whistleblowing/Whistleblower Protection

Our company has an internal whistleblowing system in place in accordance with Act No. 171/2023 Coll. on Whistleblower Protection (the “Act”). In accordance with Section 9(2)(a), our company excludes the possibility of persons who do not perform work or other similar activities for our company (internship, volunteer service, etc.) from submitting a report through this internal whistleblowing system. If you are performing work or other similar activities for our company (internship, volunteer service, etc.), you may submit your notification:
  • After clicking on the link: whistleblowersoftware.com/secure/kayser], you will be redirected to the notification form, where you can read under the tab “internal guidelines” how to submit a notification, what the notification must contain and how, within what time limits and according to what rules your notification will be processed.
  • in person at a pre-arranged meeting with the relevant person, see below. 
  • If you do not have confidence in our internal notification system, you may address your notification to the Ministry of Justice, in which case please follow the instructions at https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
 
The appropriate person to receive and handle notifications for our company is:
Mgr. Tomáš Mudra
Tel: +420 725 828 361
 
In case of any uncertainties regarding the submission or handling of notifications, please do not hesitate to contact the above mentioned competent person.

Whistleblowing/Ochrana oznamovatelů

Naše společnost má zavedený vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Svá případná oznámení můžete podat:
  • prostřednictvím tohoto odkazu: whistleblowersoftware.com/secure/kayser Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na formulář oznámení, kde se můžete v záložce „interní směrnice“ seznámit s tím, jakými způsoby lze oznámení podat, co musí oznámení obsahovat a jakým způsobem, v jakých lhůtách a podle jakých pravidel bude Vaše oznámení vyřízeno.
  • osobně na předem sjednané schůzce s příslušnou osobou viz níže.
  • V případě, že nemáte důvěru v náš vnitřní oznamovací systém, můžete své oznámení adresovat Ministerstvu spravedlnosti ČR, v takovém případě postupujte dle návodu na oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
 
Příslušnou osobou pro přijímání a vyřízení oznámení je pro naší společnost:
Mgr. Tomáš Mudra
Tel: +420 725 828 361
 
V případě jakýchkoli nejasností ohledně podání či vyřízení oznámení se prosím, neváhejte obrátit na výše zmíněnou příslušnou osobu.