Deutsch
English
Français
Español
Čeština
Polski
Русский
汉语

Ogólne warunki handlowe

 

Firma KAYSER Berndorf GmbH uważa się za poważnego partnera handlowego, który nie próbuje oszukać swoich klientów, wykorzystując treści napisane małym drukiem. Dopóki Ogólne warunki handlowe nie stanowią zobowiązania prawnego, rezygnujemy z nich.

Nasze dostawy realizujemy na podstawie obowiązujących przepisów prawa austriackiego oraz Unii Europejskiej. Indywidualne regulacje, takie jak zastrzeżenie własności itp., są zawarte w dokumentach dostawy, zapowiedzianych poprzez potwierdzenie zamówienia. Właściwość miejscowa sądu: Sąd w Wiedniu.